4.L Informační a komunikační technologie

5. Typografie – úvod, písmo, pravidla (13.10.2020)

Obsah hodiny

Úkoly

  • V programu MS Word na školních počítačích projděte seznam písem a najděte několik písem: serifových, bezserifových, kaligrafických, dekorativních

Zápisy