4.L Informační a komunikační technologie

4. Požadavky Maturitní práce (29.9.2020)

Obsah hodiny

  • Společně jsme si prošli dokument Maturitní práce – metodická příručka (formální úprava MP)
  • Dal jsem vám tipy pro psaní vaší práce:
    • Nejprve napsat celý obsah a nedbat na formátování (vzhled dokumentu)
    • Poté až celý dokument naformátovat – nastavit fonty, velikosti, odsazení,…
    • Co nejvíce využívat styly, nadefinovat si vlastní styly
    • Používat správně konce stránky a oddíly

Úkoly

Zápisy