4.L Informační a komunikační technologie

16. Základní příkazy jazyka Python (2.2.2021)

Obsah hodiny

 • Připomenuli jsme si obsah minulé hodiny
 • Připomenuli jsme si zadání programu pro výpočet diskriminatu kvadratické rovnice
 • Vzorově jsme si tento program vypracovali

Úkoly

 • Dokončíte či opravíte úkol zadaný z minula:
  • Na základě učiva a materiálů z této a minulé hodiny vytvořte následující program:
   • Program se zeptá na tři koeficienty a, b, c kvadratické rovnice (ax2+bx+c)
   • Program vypočíta diskriminant D (D = b2-4ac) a vypíše jeho hodnotu
   • Operace krát se v počítačovém světě označuje pomocí hvězdičky *
  • Úkol (zdrojový kód – soubor .py) vložte do Edookitu

Zápisy