4.L Informační a komunikační technologie

18. Základní příkazy jazyka Python – cyklus FOR (16.2.2021)

Obsah hodiny

 • Zopakovali jsme si, co je to cyklus
 • Rozdělili jsme si cykly do dvou typů
  • Cykly, kde víme počet opakování
  • Cykly, kde nevíme počet opakování
 • V Pythonu je cyklus, kde víme počet opakování, reprezentován cyklem FOR
  • Cyklus FOR pomocí řídící proměnné (často pojmenované i) prochází prvky zadané množiny
 • Vysvětlili jsme si zápis cyklu FOR
 • Ukázali jsme si funkci range pro konstrukci množiny čísel
   • Pozor, funkce vytvoří množinu n čísel, ale číslovaných od 0
  for i in range(8):
    print("Nazdar")
 • Vzorově jsme si ukázali program, který vypíše slovo “Ahoj” tolikrát, kolikrát zadá uživatel
   • Ukázali jsme si, jak použiju proměnnou ke generování n-prvkové množiny
   • Ukázali jsme si, jak použít řídící proměnnou cyklu v ramci příkazů cyklu
  print("Tento program vypise slovo Ahoj tolikrat, kolikrat zadas")
  pocet = int(input("Zadej pocet: "))
  for i in range(pocet):
    print("Ahoj c."+str(i+1))
 • Vše je zaznamenáno v online hodině (1. část)

Úkoly

 • Naprogramujte následující program:
  • Program vypíše prvních 10 násobků zadaného čísla
  • Bližší informace k úkolu včetně vzorového vypracování jsou v záznamu hodiny (2.část)
  • Úkol (zdrojový kód – soubor .py) vložte do Edookitu

Zápisy