4.L Informační a komunikační technologie

17. Základní příkazy jazyka Python – větvení, podmínky (9.2.2021)

Obsah hodiny

 • Připomenuli jsme si obsah minulé hodiny
 • Zmínil jsem nejčastější chyby z vašich programů pro výpočet diskriminantu
  • spletli jste vzorec pro diskriminant se vzorcem pro výpočet kořenů nebo s obecným předpisem kvadratické rovnice
  • diskriminant jste načítali z klávesnice místo výpočtu z koeficientů
 • Vysvětlili jsme si, co je to konzolová aplikace a co to obnáší
 • Zopakovali jsme si, co je to větvení a podmínka
 • Ukázali jsme si, jak se větvení zapisují v pythonu (příkaz if, elif, else)
  if slovo == "Ahoj":
    print("Nazdar")
  elif slovo == "Cau":
    print("Cus bus")
  else:
    print("Te pic")
  • Buďte pečliví při zápisu podmínek:
   • dotaz na rovnost se zapisuje dvěma rovnítky
   • na konci příkazu else je dvojtečka
  • Část kódu, která se má provést, pokud je podmínka splněna, je odsazena od levého okraje
  • elif a else nejsou povinné, použiji je, když je to vhodné
 • Vzorově jsme si tento ukázali program, který máte vypracovat

Úkoly

 • Naprogramujte následující program:
  • Program se zeptá na to, kterému sportovnímu klubu uživatel fandí. Napoví, že zná tři možné odpovědi (kluby)
  • Na odpověď zadanou uživatelem zareaguje – na každý klub jinak. Pokud klub nezná, odpoví opět jinou reakcí
  • Sport si můžete vybrat dle svého oblíbeného.
  • Bližší informace k úkolu včetně vzorového vypracování jsou v záznamu hodiny
  • Úkol (zdrojový kód – soubor .py) vložte do Edookitu

Zápisy