4.L Informační a komunikační technologie

26. Jazyk Python – Tvorba programů (20.4.2021)

Obsah hodiny

 • Vysvětlil jsem vám systém práce: každý týden odevzdáváte jeden program dle vašeho uvážení, tzn. sami si vybíráte zadání, kterým se chcete daný týden věnovat. Zatím nevím, kdy IKT skončí, tak stanovuji počet programů k odevzdání na 3.
 • K vypracování využijte všechny vaše dosavadní znalosti, materiály, které jsem vám poskytnul a kolektivní vědění Internetu. Pracujete samozřejmě v jazyku Python
 • Programy odevzdáváte tak, že jejich zdrojový kód odevzdáte k úkolu v Edookitu. Soubor s kódem pojmenujte tak, abych poznal, o jaký program (které zadání) se jedná.
 • K dispozici máte záznam z hodiny.

Úkoly

 • Program “Průměr známek“:
  • Program spočte průměr ze zadaných školních známek
  • Program vyzývá uživatele, aby postupně zadával školní známky (od 1 do 5).
  • Zadáním 0 uživatel ukončí zadávání známek a  program následně vypíše jejich průměr
  • Příklad průběhu programu:
   • Uživatel postpně zadá 2, 3, 5, 1, 0 (postupně oddělené Enterem, nikoliv na jeden řádek oddělené čárkou)
   • Program poté vypíše 2,75 jako průměr známek
  • Pomůcky:
   • Nepotřebujete ukládat jednotlivé známky, stačí znát jejich (průběžný) součet, ale pokud chcete, můžete je ukládat do Listu
   • Stačí vám tedy dvě proměnné – počet známek a jejich součet
   • Pokud se bude výsledné desetinné číslo zobrazovat v nějakém ošklivém tvaru, nevadí to a není to chyba
 • Program “Věk“:
  • Program se uživatele zeptá, jestli již měl letos narozeniny. Očekává odpověď “ano” nebo “ne”.
  • Dále se program zeptá, ve kterém roce se uživatel narodil
  • Program zobrazí uživatelův věk
  • Příklad průběhu programu:
   • Uživatel odpoví “ne” na otázku, zda již měl letos narozeniny
   • Dále zadá 1985 jako svůj rok narození
   • Program zobrazí 35 jako věk uživatele
  • Pomůcky:
   • Počítejte s tím, že je rok 2021
   • Počítejte s tím, že uživatel správně zadává údaje
 • Program “BMI“:
  • Program se uživatele zeptá na jeho výšku (v cm) a váhu (v kg). Uvažujeme celá čísla
  • Program zobrazí BMI uživatele a slovní hodnocení. Vycházejte z tabulky na wikipedii
  • Příklad průběhu programu:
   • Uživatel zadá 174 jako svoji výšku a 86 jako svoji váhu
   • Program zobrazí 28,4 jako uživatelův BMI index
   • Dále program vypíše, že má uživatel nadváhu
  • Pomůcky:
   • Pokud se bude výsledné desetinné číslo zobrazovat v nějakém ošklivém tvaru, nevadí to a není to chyba
   • Pozor na správné zadání vzorečku
 • Program “Taxi“:
  • Uživatel zadá počet ujetých kilometrů v taxíku. Uvažujme celé číslo
  • Taxislužba má zvýhoděné ceny, pokud zákazník ujel delší vzdálenost:
   • 0-5 km: 35 Kč/km
   • 6-20 km: 30 Kč/km
   • 21-50 km: 25 Kč/km
   • 51 a více: 20 Kč/km
  • Program vypočte celkovou cenu za taxi
  • Příklad průběhu programu:
   • Uživatel zadá 23 km
   • Při této délce jízdy spadá do třetí sazby, tzn bude platit 25 Kč/km
   • Program tedy vypíše výslednou sumu 575 Kč
 • Program “MinMax“:
  • Uživatel zadá počet čísel
  • Poté zadává jednotlivá čísla, uvažujme pouze celá čísla od -10000 do +10000
  • Program vypíše minimální a maximální čísla ze zadané řady
  • Příklad průběhu programu:
   • Uživatel zadá 15
   • Dále uživatel postupně (nikoliv na jeden řádek) zadá čísla:
    • 5, 3, -5, 91, -253, 100, 6, 7, -21, 63, 123, -152, 36, 42, -42
   • Program vypíše informace, že nejmenší číslo je -253 a největší číslo je 123
  • Pomůcka:
   • Nepotřebujete si pamatovat všechna zadaná čísla, pouze ta průběžně nejmenší a největší. Pokud ale chcete, můžete je ukládat do Listu a poté zpracovat.
   • Stačí vám tedy pět proměnných: počet čísel, právě zadávané číslo, řídící proměnná cyklu for a nejmenší číslo a největší číslo

Zápisy