4.L Informační a komunikační technologie

11. Úvod do jazyka Python (8.12.2020)

Obsah hodiny

  • Představili jsme si jazyk Python
  • Vysvětlili jsme si rozdíl mezi kompilovaným a interpretovaným jazykem
  • Vysvětlili jsme si, co to je IDE
  • Stáhli a nainstalovali jsme si Python
  • Spustili jsme IDLE (výchozí IDE Pythonu) a ukázali si, jak funguje
  • Vyzkoušeli jsme si jeden ze základních příkazů – print
    • Nejprve jsme ho zapsali přímo do interpretu
    • Poté jsme si ukázali, jak vytvoříme nový soubor a vyzkoušeli zapsat příkazy do něj

Úkoly

Zápisy