4.L Informační a komunikační technologie

15. Základní příkazy jazyka Python (26.1.2021)

Obsah hodiny

 • Připomenuli jsme si datové typy (srovnali s databázemi z minulého roku)
 • Ukázali jsme si, jak převedeme proměnnou do určitého datového typu
  • funkce str() pro převod na textový řetězec (string)
  • funkce int() pro převod na celé číslo
 • Předvedl jsem vám vytvoření jednoduchého programu kalkulačka.
  a = int(input("Zadej 1. cislo: "))
  b = int(input("Zadej 2. cislo: "))
  print("Soucet je "+str(a+b))
  
 • Během tvorby programu jsme narazili na:
  • problémy s datovýmy typy – ukázali jsme si, jak přetypovávat
  • chybové hlášky – ukázali jsme si, jak číst chybové hlášky a najít chybu v programu
 • Vše je zaznamenáno v online hodině

Úkoly

 • Na základě učiva a materiálů z této a minulé hodiny vytvořte následující program:
  • Program se zeptá na tři koeficienty a, b, c kvadratické rovnice (ax2+bx+c)
  • Program vypočíta diskriminant D (D = b2-4ac) a vypíše jeho hodnotu
  • Operace krát se v počítačovém světě označuje pomocí hvězdičky *

Zápisy