4.L Informační a komunikační technologie

20. Základní příkazy jazyka Python – funkce (9.3.2021)

Obsah hodiny

 • Připomenuli jsme si, co je to funkce
  • Je to část počítačového programu, kterou je možné opakovaně použít (“vyvolat”) v různých místech programu
  • Funkci je možné předat parametry (argumenty), se kterými pracuje
  • Funkce může “vrátit” nějaký výsledek svého výpočtu (zatím jsme nezmiňovali)
 • Ukázali jsme si zápis definice funkce
  def moje_funkce(cislo):
    neco_delej
    delej_neco_dalsiho_treba_se_zadanym_cislem(cislo)
 • Ukázali jsme si několik jednoduchých použití funkce:
  • Vypsání nějakého textu, který mohu opakovaně “vyvolávat” z hlavní části programu
  • Vypsání prvních deseti násobků zadaného čísla (parametru)
  • Další podobné varianty
 • Vše máte zaznamenané v záznamu hodiny

Úkoly

 • Naprogramujte program, který je obdobou programů probíraných v hodině:
  • Uživatel zadá (celé) číslo
  • Program vypíše všechna menší celá čísla než zadané číslo, počínaje nulou
  • Uživatel může zadat další číslo. Po zadání 0 program skončí
  • Vypsání řady čísel realizujte pomocí funkce s parametrem (dané číslo)
  • Příklad běhu programu:
   • Uživatel zadá 4
   • Program vypíše 0,1,2,3
   • Uživatel zadá 11
   • Program vypíše 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
   • Uživatel zadá 0
   • Program skončí
 • Úkol (zdrojový kód – soubor .py) vložte do Edookitu

Zápisy