4.L Informační a komunikační technologie

25. Jazyk Python – Modul Tkinter – dokončení (13.4.2021)

Obsah hodiny

  • Připomněli jsme si modul Tkinter a práci s ním
  • Náš program, který kreslí domeček, jsme si upravili tak, aby kreslení domečku probíhalo ve funkci a jeho umístění na plátno bylo určeno parametry této funkce (souradnice x a y)
  • Použili jsme cyklus for k vykreslení několika domečků
  • Vše máte zaznamenané v záznamu hodiny

Úkoly

  • Z dnešní hodiny úkol nemáte. Dodělejte a odevzdejte všechny starší, dosud neodevzdané úkoly.

Zápisy