4.L Informační a komunikační technologie

21. Základní příkazy jazyka Python – opakovaní (16.3.2021)

Obsah hodiny

 • Zopakovali jsme si základy jazyka Python:
  • Každý příkaz na samostatném řádku
  • Vnoření provádím odsazením tabulátorem
  • Námi používané typy proměnných:
   • Int (Integer) – celá čísla
   • Str (string) – textový řetězec
  • Větvení:
   • IF (podmínka):
   • ELSE a ELIF
   • blok příkazů odsazen
  • Cyklus For:
   • FOR proměnná IN mnozina:
   • řídící proměnná postupně nabývá všech hodnot z množiny
   • pro generování množiny můžeme využít funkci range(n)
   • blok příkazů cyklu odsazen
  • Cyklus WHILE:
   • WHILE (podminka):
   • probíhá dokud je podmínka vyhodnocena jako pravdivá
   • blok příkazů cyklu odsazen
  • Operátory:
   • přiřazení = přiřadí hodnotu vpravo do proměnné vlevo ( cislo = 123)
   • klasické matematické operátory: +, -, *, /
   • Operátory použité v podmínkách: <, >, <=, >=, ==
  • Funkce:
   • DEF moje_funkce(parametr)
   • může mít i víc parametrů
   • může vracet hodnotu
   • blok příkazů odsazen
 • Naprogramovali jsme si následující program, ve kterém jsme se naučili použít u funkce více argumentů, vrátit hodnotu z funkce a datový typ Bool (true/false)
  • Uživatel na vyzvání zadá postupně tři čísla, která představují strany trojúhelníku
  • Pomocí funkce, která má jako tři parametry právě tyto délky stran rozhodneme, zda lze trojúhelník sestrojit, či nikoliv a vrátíme odpovídající hodnotu True nebo False
   • Připomínám učivo z matematiky – trojúhelník lze sestrojit, když platí tzv. trojúhelníková nerovnost: V každém trojúhelníku je součet délek libovolných dvou stran větší než délka třetí strany.
  • V hlavní části programu vypíšeme, zda lze trojúhelník sestrojit na základě této návratové hodnoty
 • Vše máte zaznamenané v nahrávce hodiny.
 • Příští hodinu si napíšeme test na základní příkazy a pojmy jazyka Python

Úkoly

 • Projít si všechny doposuď zadané a řešené příklady a připravit se na test

Zápisy