4.L Informační a komunikační technologie

19. Základní příkazy jazyka Python – cyklus WHILE (2.3.2021)

Obsah hodiny

 • Zopakovali jsme si, co je to cyklus, připomněli jsme si rozdělení do dvou typů
  • Cykly, kde víme počet opakování
  • Cykly, kde nevíme počet opakování
 • Připomněli jsme si cyklus FOR a jeho použití
 • Cyklus, kde nevíme počet opakování, je v Pythonu reprezentován cyklem WHILE
 • Vysvětlili jsme si zápis cyklu WHILE
  while a > 0:
    neco_delej
 • Vzorově jsme si ukázali program, který simuluje kasu v obchodě.
  • Uživatel (pokladní) zadává jednotlivé částky (ceny zboží v košíku), zadávání ukončí zadáním nuly
  • Program poté vypíše celkovou cenu zboží
 • Ukázali jsme si zápis pro zvýšení hodnoty proměnné (suma = suma + castka, zkráceně suma += castka)
 • Vše je zaznamenáno v online hodině (pozor, v hodině jsem uvedl drobnou nepřesnost – řekl jsem, že proměnnou cena můžeme nastavit na začátku i na zápornou hodnotu, to ale není pravda. V podmínce cyklu se totiž ptáme, zda je větší než nula, což záporné číslo není)
 • Vše máte zaznamenané v záznamu hodiny

Úkoly

 • Naprogramujte program, který jsme si ukázali v hodině:
  • Program bude imitovat jednoduchou pokladní kasu v obchodě
  • Uživatel postupně zadává jednotlivé částky (cenu zboží)
  • Zadávání ukončí zadáním čísla 0
  • Program poté vypíše celkovou cenu nákupu
  • Úkol (zdrojový kód – soubor .py) vložte do Edookitu

Zápisy