3.L Informační a komunikační technologie

1. Úvodní hodina, seznámení, řád učebny (8.9.2020)

Obsah hodiny

 • Představil jsem vám předmět
 • Představil jsem vám web učebních materiálů a vysvětlil, jak s ním pracovat
 • Vysvětlil jsem vám, že místo sešitu si povedete složky. V těchto složkách budete mít eurofólie, do kterých si budete vkládat zápisy
 • Řekl jsem vám, co po vás budu požadovat, z čeho budete dostávat známky, a jak vás budu zkoušet
 • Prošli jsme si, čemu se během tohoto roku budeme věnovat
 • Společně jsme si prošli řád učebny (Pravidla práce v PC učebně – zkrácený, Pravidla práce v PC učebně – podrobně)
 • Vysvětlili jsme si pojem Doména (v OS MS Windows) a jak funguje přihlašování na PC. Vysvětlili jsme si pojem cestovní profil a sdílené disky. Vysvětlil jsem vám, které sdílené disky k čemu slouží
 • Zopakovali jsme si základní pojmy a názvosloví OS Windows
 • Zopakovali jsme si pojmy složka, soubor, kopírování, přesun a další základní operace
 • Přihlásili jsme se na váš školní Google účet

Úkoly

 • Pořídit si složky s eurofóliemi
 • Vypracovat si úvodní stranu složek

Zápisy