3.L Informační a komunikační technologie

2. Vybavení učebny a práce na školních PC, úvod do databází (15.9.2020)

Obsah hodiny

  • Vysvětlili (zopakovali) jsme si pojem databáze. Uvedli jsme si analogii v “nepočítačovém” světě
  • Zkuste vymyslet co nejvíce použití databází. Kde se s nimi můžeme všude setkat?
  • Vysvětlili jsme si pojem relační databáze, uvedli jsme si příklad i databáze jiného typu (dokumentová)
  • Jako jednoduchou formu databáze jsme si uvedli MS Excel
  • Vytvořili jsme jednoduchou tabulku v MS Excel a ukázali, jak filtrovat

Úkoly

Zápisy