3.L Informační a komunikační technologie

19. Úvod do tvorby webových stránek (2.3.2020)

Obsah hodiny

 • Připomněli jsme si pojmy související s webovými stránkami a Internetem, a které lidé často pletou:
  • Internet
  • Webový prohlížeč
  • Webové stránky
  • Wifi
 • Ukázali jsme si dva pohledy na webovou stránku
  • Uživatelský pohled – výsledná webová stránka
  • Tvůrčí pohled – HTML kód, CSS kód, skripty, obrázky, …
 • Ukázali a vysvětlili jsme si následující jazyky:
  • HTML – HyperText Markup Language – značkovací jazyk, ve kterém jsou stránky tvořeny. Definuje zejména obsah webové stránky – Nadpisy, odstavce, odkazy, tabulky, seznamy,…
  • CSS – Cascading StyleSheets – jazyk, který definuje vzhled stránky – okraje, barvy, fonty, v aktuální verzi i animace a další pokročilé prvky
 • Vysvětlili jsme si základní prvky jazyka HTML:
  • Tagy – párové, nepárové
  • Hlavička, tělo
 • Ukázal jsem vám textový editor PSPad
 • Ukázal jsem vám sérii výukových videí

Úkoly

 • Nainstalujte si na svém počítači textový editor, který budete používat, např.:
 • Ujistěte se, že umíte na klávesnici napsat znaky:
  • většítko, menšítko: < >
  • rovné dvojité uvozovky: “
  • rovná se: =
 • Kdo bude šikovný, může začít tvořit vaši první webovou stránku. Bude obsahovat:
  • Nadpis 1. úrovně “Ahoj světe”
  • Odstavec textu “Toto je moje první webová stránka. Podpis“, kde slovo Podpis nahradíte vaším jménem
  • Pomoci vám mohou první dvě videa ze série výukových videí
  • Soubor uložte s koncovkou .html do svých dokumentů, budete ho odevzdávat

Zápisy