3.L Informační a komunikační technologie

10. Úvod do MS Access/LibreOffice Base – sestavy (24.11.2020)

Obsah hodiny

 • Vysvětlili jsme si, co je to Sestava
 • Ukázali jsme si, jak se v LibreOffice Base sestava vytvoří
 • K dispozici máte opět záznam z online hodiny (musíte být přihlášeni na školní účet)
 • Budu chtít, abyste znali základní názvosloví, napíšeme si na toto téma v příštích hodinách krátký testíček
 • Zopakovali jsme si základní názvosloví MS Access a Libreoffice Base Budete znát pojmy:
  • databáze
  • relační databáze
  • relace
  • tabulka
  • pole (sloupec)
  • záznam (řádek)
  • datový typ
  • primární klíč
  • sestava
  • dotaz
  • formulář

Úkoly

 • Pokračujete v databázi, kterou jste vytvořili v minulém úkolu
  • Do databáze řidejte sestavu která vygeneruje přehled volání z dotazu Historie
  • Sestavu naformátujte dle vzorového řešení, které je v záznamu hodiny
  • Úkol odevzdejte do Edookitu
 • Zopakujte si základní pojmy tématu databáze a základní názvosloví MS Access (nemusíte znát pojmy Makra a Moduly)

Zápisy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *