3.L Informační a komunikační technologie

27. Tvorba webových stránek – CSS (27.4.2021)

Obsah hodiny

 • V této hodině se začneme zabývat tvorbou vzhledu webových stránek pomocí jazyka CSS.
 • Vysvětlili jsme si, co to je jazyk CSS, jak vypadá kód v tomto jazyce a jak se do stránky vloží (přilinkuje).
 • Ukázali jsme si stránku CSS Zen Garden
 • Další zdroje, které můžete použít:
 • Začnete pracovat na zadání posledního projektu, viz níže
 • Vše máte zaznamenáno v záznamu hodiny

Úkoly

 • Začnete pracovat na vašem závěrečném projektu:
  • Vytvoříte stránku na libovolné téma. Nebudu vás nijak omezovat, zpracujte co uznáte za vhodné.
  • Na stránce použijete následující prvky:
   • Vhodně strukturované nadpisy (H1, H2, případně další)
   • Odstavce textu
   • Obrázky
   • Seznam nebo tabulku (případně obojí)
   • Další dle vlastního uvážení
  • Rozsah bude cca dvojnásobý či trojnásobný oproti velikosti obsahu medajlonku
  • Dokument začnete stylovat, tzn. vytvoříte vlastní design pomocí CSS
   • Použijete minimálně následující vlastnosti:
    • barva písma, barva pozadí
    • velikost (šířka a výška)
    • okraje a odsazení
    • rámečky
   • Nemusíte tohle všechno zvládnout do příští hodiny, na projekt budete mít asi tři týdny. Příští videokonferenci si probereme práci s barvami a některé další prvky jazyka CSS. Mějte ale připravenou kostru stránky, abyste mohli klást dotazy.
  • Úkol mi zatím neodevzdáváte, budu ho vybírat až cca za 14 dní

Zápisy