3.L Informační a komunikační technologie

5. Úvod do relačních databází, Úvod do MS Access/LibreOffice Base DOPIŠ (6.10.2020)

Obsah hodiny