3.L Informační a komunikační technologie

3. Jednoduché databáze – MS Excel (22.9.2020)

Obsah hodiny

 • Krátce jsme si zopakovali pojem databáze
 • Jednoduchou práci s databázemi (konkrétně vyhledávání) si předvedeme na tabulkovém kalkulátoru MS Excel
 • Vypracovávali jste samostatně úkol, který jsem vám zadal.

Úkoly

 • Stáhněte si soubor Excel – cviceni-filtry
  • Do tabulky přidejte nový 1. řádek (záhlaví) a nadepište názvy sloupců (Jméno, Příjmení, Datum narození, výška)
  • Na tabulku aplikujte filtr a zodpovězte následující dotazy:
   • Kolik lidí se narodilo v lednu?
   • Kolik lidí se narodilo mezi 1.1.1966 a 31.12.1977?
   • Jak se jmenují nejvyšší muži?
    • Bonus: Jak se jmenuje nejvyšší současně žijící člověk na Zemi?
   • Jaká je průměrná výška lidí ze seznamu?
   • Kolik lidí má podprůměrnou výšku?
   • Kolik žen končících na -ová měří mezi 150 a 170 cm včetně?
   • Kolik lidí, jejichž křestní jméno začíná na L má více než 40 let?
   • Kolik lidí má ve svém křestním jméně i příjmení písmeno v?
   • Kolik lidí měří stejně jako vy?

Zápisy