3.L Informační a komunikační technologie

17. MS Access/LibreOffice Base – jazyk SQL (26.1.2021)

Obsah hodiny

 • Připomněli jsme si jazyk SQL
 • Ukázal jsem vám použití příkazu INSERT
  • INSERT INTO “kontakty” VALUES (NULL, ‘Franta’, 123123123, ‘franta@mail.cz’)
 • Narazili jsme na tyto body:
  • Název tabulky uzavírat do uvozovek
  • textové hodnoty uzavírat do (jednoduchých) uvozovek
  • použití NULL pro autoinkrementaci
 • Vše je zachyceno v záznamu z online hodiny

Úkoly

 • Vložte do vaší databáze alb pomocí příkazu INSERT nové album
 • Obrazovku s výsledkem SQL příkazu uložte (použijte klávesu PrintScreen či aplikaci Výstřižky ve Windows) a jako obrázek vložte do Edookitu k úkolu

Zápisy