3.L Informační a komunikační technologie

6. Úvod do MS Access/LibreOffice Base – pokračování (13.10.2020)

Obsah hodiny

 • Spustili jsme si program MS Access LibreOffice Base
 • Prošli jsme si interface programu
 • Vysvětlili jsme si, co jsou to Tabulky (Tables), dotazy (Queries), sestavy (Reports) a formuláře (Forms)
 • Vytvořili jsme se prázdnou databázi
 • Vysvětlili jsme si, co to jsou datové typy
 • Založili jsme si ukázkovou tabulku
 • Vše si můžete znovu pustit ve videozáznamu

Úkoly

 • Nainstalujte si LibreOffice.
 • Vytvořte tabulku, která bude reprezentovat vaše kontakty. Tabulka bude obsahovat:
  • Jméno a příjmení
  • datum narození
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
 • Vytvořte druhou tabulku (ve stejné DB), která bude obsahovat sloupce:
  • ID volajícího
  • čas volání

Zápisy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *