3.L Informační a komunikační technologie

11. MS Access/LibreOffice Base – jednoduchá databáze – cvičení (1.12.2020)

Obsah hodiny

 • Kvůli neplánované poradě jsme neměli videokonferenci.
 • Začali jste vypracovávat úkol, ve kterém si procvičíte všechny doposud získané praktické dovednosti

Úkoly

 • Vytvořte následující databázi v LibreOffice Base:
  • Představte si, že se vrátíte v čase nazpátek do doby, kdy neexistoval Youtube ani Spotify. Muzika se ukládala na CD, dříve na kazety a ještě dříve na gramofonové desky (které sběratelé sbírají dodnes)
  • Vaším úkolem bude vytvořit databázi, ve které si budete evidovat vaši kolekci hudebních nosičů
  • Databáze bude obsahovat tři tabulky:
   • Tabulka interpretů (id interpreta, název interpreta)
   • Tabulka typů nosičů (id nosiče, název). Tabulka bude obsahovat tři záznamy – CD, kazeta, deska
   • Tabulka alb (id alba, název alba, rok vydání alba, id interpreta a id nosiče)
   • Tabulky propojte pomocí relací (tak, aby každé album odkazovalo k interpretovi a typu nosiče)
  • Nezapomeňte správně vybrat datové typy a vytvořit primární klíče (s nastaveným auto-inkrementem)
  • Tabulky intrepretů a alb naplňte vzorovýmy (pravdivými) daty (alespoň 5 interpretů – zpěváků či skupin – a alespoň 10 alb)
  • Vytvořte dotaz, který bude obsahovat záznamy jednotlivých alb (název a rok vydání) spolu s názvy jejich interpretů a typem nosiče
  • Vytvořte farmulář, který bude pracovat s tabulkou alb
  • Vytvořte sestavu, která bude vycházet z dotazu a bude řazena podle roku vydání. Sestava bude obsahovat nadpis a vaše jméno
  • úkol odevzdejte do Edookitu. Na odevzdání budete mít 14 dní, tzn. v příští hodině si prodiskutujeme problémy, na které jste narazili a budete mít možnost práci dokončit
 • Zopakujte si základní pojmy tématu databáze a základní názvosloví MS Access (nemusíte znát pojmy Makra a Moduly).

Zápisy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *