3.L Informační a komunikační technologie

7. Úvod do MS Access/LibreOffice Base – tabulky, záznamy, primární klíč (20.10.2020)

Obsah hodiny

 • Zopakovali jsme si, co jsme dělali minule.
 • Řešili jsme problémy vzniklé při vypracovávání úkolu
 • Vysvětlili jsme si, co jsou to klíče, co je to primární klíč a ukázali si, jak se nastaví.
  • První možnost (automatická): vytvořím novou tabulku s poli, ktera chci. Při prvním uložení se mě program sám zepta, jestli chci přidat do tabulky primární klíč, zvolím ano.
  • Druhá možnost (ruční): Kromě polí, která v tabulce chci mít, vytvořím ještě pole (třeba s názvem ID) typu Integer. Kliknu pravým tlačítkem na šedý čtvereček vedle názvu pole a zvolím možnost “primární klíč”

Úkoly

 • Pokračujte v úkolu zadaném v minulé hodině
  • Přidejte do obou tabulek nový slupec s názvem ID (či obdobným) a nastavte ho jako primární klíč
  • Tabulky naplňte vzorovými daty (alespoň 8 fiktivních lidí a 10 záznamů volání)
  • Úkol odevzdejte do Edookitu

Zápisy